Åbn vinduet Omkostningsfordelinger.

Kontrollerer og udskriver fordelingskilder og -mål, der er defineret i vinduet Omkostningsfordeling for at kontrollere formål.

Vigtigt
Før du udskriver rapporten, skal du opdatere værdierne ved hjælp af batchjobbet Beregn fordelingsnøgler.

Tip

Se også