Åbn vinduet Omk.regnskabskontoudtog/budget.

Viser en sammenligning af resultatopgørelsen med budgettallene og beregner den procentvise afvigelse. Hvis du vil udskrive rapporten i et kompakt format, kan du vælge indstillingen Undertryk linjer uden beløb.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Undertryk linjer uden beløb

Kun linjer med et beløb udskrives.

Tip

Se også