Åbn vinduet Omkostningsregister.

Viser bogførte omkostningsposter, der er sorteret og fordelt efter hvert omkostningsregister. Du kan indsætte et filter for at angive, hvilke journalers poster, du vil have vist. Det er vigtigt, at du indsætter et filter; for ellers vil rapporten indeholde en meget stor mængde oplysninger.

Rapporten kan defineres, så den fungerer som en del af bogføringsprocessen, dvs. den kan udskrives, når du bogfører, eller den kan udskrives senere. Du udskriver registeret, når omkostningskladden er bogført, ved at vælge Bogfør og udskriv. Rapporten kan bruges som dokumentation for bogførte omkostningsposter eller til revisionsformål.

Tip

Se også