Åbn vinduet Sælger - salgsprovision.

Viser en liste over fakturaer for hver enkelt sælger for en valgt periode. De følgende oplysninger vises for hver faktura: debitornummer, salgsbeløb, avancebeløb og provisionen på salgsbeløbet og avancebeløbet. Desuden viser rapporten reguleret avance og reguleret avanceprovision, som afspejler evt. ændringer i de oprindelige omkostninger for de varer, der indgår i salget.

Rapporten kan f.eks. bruges til beregning og dokumentation af sælgerprovision.

Hvis du vil beregne provisionen, skal du åbne rapportformularen Sælger - salgsprovision.

Indstillinger

Skift side pr. sælger: Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne om hver sælger skal udskrives på en side for sig.

Tip