Åbn vinduet Rentenota.

Du kan bruge rapporten Rentenota til at udskrive rykkere til kunder. Dokumentet oprettes på basis af en udstedt rentenota.

Indstillinger

Vis interne oplysninger: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis den udskrevne rapport skal indeholde oplysninger, der kun er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil registrere de rentenotaer, der udskrives, som Interaktioner og føje dem til tabellen Interaktionslogpost.

Tip