Åbn vinduet Debitor - salgsoversigt.

Viser debitorsalg for en periode. Rapporten bruges til Told Skat. Du kan vælge kun at medtage debitorer med et samlet salg, der overstiger et bestemt beløb. Du kan også angive, om rapporten skal vise adresseoplysningerne for hver enkelt debitor.

Rapporten er baseret på det rapporterede salg (RV) fra debitorposter. Nederst i rapporten vises det samlede rapporterede salg i RV. Det samlede beløb er baseret på de debitorer, der er medtaget i rapporten, dvs. de debitorer, der er filtreret på i oversigtspanelet Debitor, og som har et samlet salg, der er større end det beløb, der er angivet i feltet Beløb (RV) større end i oversigtspanelet Indstillinger.

Indstillinger

Beløb (RV) større end: Hvis du skriver et beløb i dette felt, medtager rapporten kun de debitorer, som har købt for et beløb, der er større end angivet her, inden for den angivne periode.

Skjul adresseoplysninger: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rapporten ikke skal medtage adresseoplysninger for hver enkelt debitor.

Tip