Åbn vinduet Momsangivelse.

Viser en opgørelse over bogført moms og beregner de skyldige afgifter til toldvæsenet for den valgte periode. Rapporten udskrives på baggrund af definitionen af momsangivelsen i tabellen Momsangivelseslinje. Rapporten kan benyttes i forbindelse med momsafregning til toldvæsenet og til intern registrering.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den dato, hvor tidsinterval for linjer i momsangivelse, der vises i rapporten, skal starte.

Slutdato

Indtast den dato, hvor tidsinterval for linjer i momsangivelse, der vises i rapporten, skal slutte.

Medtag momsposter

Vælg en af de disponible indstillinger.

Medtag momsposter

Vælg en af de disponible indstillinger.

Afrund til hele beløb

Marker, hvis beløbene i rapporten skal afrundes til hele tal.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker, hvis rapportbeløb skal vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Tip

Se også