Åbn vinduet Aldersfordelte tilgodehavender.

Viser aldersfordelte tilgodehavender. Aldersfordelingen beregnes ud fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller bilagsdatoen, afhængigt af de indstillinger, der er valgt under fanen Indstillinger. Du skal angive den dato, som aldersfordelingen skal beregnes ud fra, og du skal angive den periode, som hver kolonne skal indeholde data for. Hvis du lader feltet Udskriv beløb i RV stå tomt, sammenfattes tilgodehavenderne pr. valutakode nederst i rapporten.

Indstillinger

Aldersfordelt pr.: Indtast den dato, som aldersfordelingen skal beregnes for.

Aldersfordelt efter: Vælg, om aldersfordelingen skal beregnes fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller bilagsdatoen.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder, f.eks. "1M" for én måned.

Udskriv beløb i RV: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis rapporten skal vise aldersfordelingen pr. debitorpost.

Udskriv detaljer: Sæt et flueben i dette felt, hvis du vil have, at rapporten skal vise detaljerede poster, der udgør den totale balance for hver debitor.

Overskriftstype: Vælg, om kolonneoverskriften for de tre perioder angiver et datointerval eller antallet af dage siden forfaldsdatoen.

Skift side pr. debitor: Hvis du har valgt to eller flere debitorer, der skal medtages i rapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet for at udskrive hver debitorsaldo på en ny side.

Udskriv til Excel: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil udlæse dataene til et Excel-regneark, så de kan analyseres eller formateres yderligere inden udskrivning.

Tip