Åbn vinduet Debitor - saldo til dato.

Viser detaljerede saldooplysninger for udvalgte debitorer. Rapporten kan f.eks. bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller et regnskabsår.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Skift side pr. debitor: Hvis du har valgt to eller flere debitorer, der skal med i rapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet for at udskrive hver debitorsaldo på en ny side.

Medtag ikke-udlignede poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil medtage ikke-udlignede poster i rapporten.

Tip