Åbn vinduet Rentenota - kontrol.

Du kan bruge rapporten Rentenota - kontrol til at teste rentenotaer, inden du udsteder dem. Det kontrolleres automatisk, om der mangler bogføringsdatoer og/eller bilagsdatoer, om der er noget at udstede osv.

Indstillinger

Vis dimensioner: Marker feltet, hvis dimensionsoplysninger for kladdelinjerne skal medtages i rapporten.

Tip