Angiver antallet af dage før og efter bankpostens bogføringsdato, hvor funktionen Afstem manuelt søger efter afstemmende transaktionsdatoer i bankkontoudtoget.

Tip

Se også