Åbn vinduet Debitor - balance.

Viser detaljerede saldooplysninger for udvalgte debitorer. Du kan bruge rapporten til at bekræfte, at saldoen for en debitorbogføringsgruppe svarer til saldoen på den tilsvarende finanskonto på en bestemt dato. Rapporten kan f.eks. bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller et regnskabsår.

Tip