Åbn vinduet Momsjournal.

Viser de momsposter, der i forbindelse med bogføringen kom med i en finansjournal. Momsposterne er fordelt efter, hvilken finansjournal de tilhører. Hvis du bruger et filter, kan du vælge de journalposter, du vil se. Hvis du opretter mange poster og ikke har angivet noget filter, vil der blive udskrevet en stor mængde oplysninger.

Rapporten registrerer indholdet i et journalnummer i forbindelse med intern eller ekstern revision.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker, hvis rapportbeløb skal vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Tip

Se også