Åbn vinduet Momsafstemning.

Viser en liste over finanskonti med deres basisbeløb og momsbeløb. Disse beløb er grupperet efter momstype for at hjælpe med afstemningen af momsudligningen.

Du kan efter behov på oversigtspanelet Finanspost angive filtre til begrænsning af rapporten.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis detaljer

Marker for at udskrive alle transaktionsbeløbene i rapporten.

Hvis du ikke markerer feltet, udskrives der en enkelt akkumuleret linje for hver finanskonto.

Vis transaktioner uden moms

Marker for at udskrive en linje for hver finanskonto, der bogføres transaktioner på. Du kan bruge denne indstilling både for enkelte konti og flere konti.

Standarden er Nej. Rapporten indeholder kun de transaktioner, der omfatter momsposter. Hvis du markerer dette felt, medtager rapporten alle posteringer.

Tip

Se også