Åbn vinduet Check.

Udskriver kontrollerer for posterne i udbetalingskladden.

Indstillinger

Bankkonto: Angiv nummeret på den bankkonto, checkene bliver trukket på. Klik på feltet, hvis du vil have vist de bankkontonumre, der findes.

Sidste checknr.: Hvis du har indtastet et nummer i feltet Sidste checknr. på bankkontokortet, bliver nummeret vist her, når du udfylder feltet ovenfor.

En check pr. kreditor pr. bilagsnr.: Vælg denne mulighed, hvis du kun vil udskrive én check pr. kreditor for hvert bilagsnr.

Genudskriv check: Du kan bruge denne mulighed, hvis du har forsøgt at udskrive checks, og der opstod et problem, så du måtte annullere checkene og udskrive dem igen.

Kontroludskrift: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du vil udskrive checken på et blankt stykke papir, før du udskriver den på en checkblanket.

Fortrykt følgebrev: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du bruger checkblanketter med fortrykt følgebrev.

Tip

Se også