Åbn vinduet Bankkonto - stamoplysninger.

Viser generelle oplysninger om bankkonti, som f.eks. bogføringsgruppe, valutakode, minimumsaldo og saldo. Du kan vælge at se alle saldi i rapporten i lokal valuta (LV). Oplysningerne i de forskellige bankkonti fra denne rapport kan f.eks. også samles i vinduet Bankkonto.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis saldo i RV

Marker, hvis saldiene i rapporten skal vises i RV.

Tip

Se også