Åbn vinduet Konsolidering - filkontrol.

Tester en fil, hvorfra der kan indlæses poster i koncernregnskabet. Filen består af en koncernvirksomheds finansposter.

Rapporten behandler bogførte finanskontoposter i koncernvirksomhedens finansielle data. Rapporten viser også finanskonti og globale dimensioner, der skal anvendes til konsolidering i tabellen Koncernvirksomhed. Disse konti og dimensioner er ikke i den konsoliderede virksomhed.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Filformat

Vælg format for den fil, der skal indlæses.

Filnavn

Her kan du angive navnet på den fil, der skal indlæses.

Tip

Se også