Åbn vinduet Arbejdskladde o. kons. råbal..

Viser en arbejdskladde over en konsolideret råbalance, som kun skal bruges i koncernregnskaber, hvor der er konsoliderede poster fra koncernvirksomheder.

Når alle regnskaber fra koncernvirksomhederne er indlæst i koncernregnskabet, skal alle poster vedrørende samhandel mellem de enkelte koncernvirksomheder elimineres. Dette gøres i en finanskladde.

Rapporten viser en foreløbig råbalance. Rapporten viser altså konsekvenserne af en eliminering af posterne, ved at sammenligne posterne i koncernregnskabet med de elimineringer, der er indtastet i den finanskladde, de senere skal bogføres fra.

Hvis et koncernvirksomhedsregnskab skal indgå i rapporten, skal det først være oprettet i tabellen Koncernvirksomhed og feltet Konsolideres skal være markeret.

Hver konto vises på en separat linje, rapporten følger kontoplanens opbygning. En konto vises ikke, hvis alle beløb på linjen er 0. Der vises følgende oplysninger for hver konto:

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Konc.virksomhedskode

Her kan du vælge den koncernvirksomhed, der skal med i rapporten.

Kladdetypenavn

Her kan du vælge den kladdetype, der skal bruges til ikke-bogførte elimineringer.

Kladdenavn

Her kan du vælge, hvilket kladdenavn der skal bruges til de ikke-bogførte elimineringer.

Vis

Her kan du vælge, om beløbene skal vises som bevægelse eller som saldo for dags dato.

Tip

Se også