Åbn vinduet Konsolideret råbalance.

Viser en råbalance for et konsolideret regnskab. Hvis et koncernvirksomhedsregnskab skal indgå i rapporten, skal det først være oprettet i tabellen Koncernvirksomhed og feltet Konsolideres skal være markeret. Hvis der er fire eller færre koncernvirksomheder, kan du bruge rapporten Kons. råbal. - 4 virksomheder.

Hver konto vises på en separat linje, rapporten følger kontoplanens opbygning. En konto vises ikke, hvis alle beløb på linjen er 0. Der vises følgende oplysninger for hver konto:

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Vis beløb i hele 1000

Marker, hvis beløbene i rapporten skal vises i hele tusinder.

Tip

Se også