Åbn vinduet Kons. råbal. - 4 virksomheder.

Viser en råbalance for et konsolideret regnskab. Rapporten kan kun benyttes til koncernregnskaber, hvor højst fire koncernvirksomheder skal konsolideres. Hvis der er mere end fire koncernvirksomheder, kan du bruge rapporten Konsolideret råbalance. Hvis et koncernvirksomhedsregnskab skal indgå i rapporten, skal det først være oprettet i tabellen Koncernvirksomhed og feltet Konsolideres skal være markeret.

Hver konto vises på en separat linje, rapporten følger kontoplanens opbygning. En konto vises ikke, hvis alle beløb på linjen er 0. Der vises følgende oplysninger for hver konto:

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Her kan du angive den første dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Slutdato

Her kan du angive den sidste dato i perioden, hvor de bogførte poster i koncernregnskabet bliver vist.

Vis

Her kan du vælge, om beløbene skal vises som bevægelse eller som saldo pr. dags dato.

Vis beløb i hele 1000

Marker, hvis beløbene i rapporten skal vises i hele tusinder.

Tip

Se også