Åbn vinduet Ordrebekræftelse.

Du kan bruge rapporten Ordrebekræftelse til at udskrive salgsordrebekræftelser.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af ordrebekræftelserne (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Arkiver dokument Marker feltet, hvis dokumentet skal arkiveres.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Vis montagekomponenter: Marker dette felt, hvis rapporten skal indeholde oplysninger om komponenter, der blev brugt i sammenkædede montageordrer, der leverede de elementer, der sælges.

Tip

Se også