Åbn vinduet Salg - faktura.

Du kan bruge rapporten Salg - faktura til at udskrive salgsfakturaer. Du kan enten udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, efter de er bogført.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af fakturaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Vis montagekomponenter: Marker dette felt, hvis rapporten skal indeholde oplysninger om komponenter, der blev brugt i sammenkædede montageordrer, der leverede de elementer, der sælges.

Tip

Se også