Åbn vinduet Disp. salgsreservation.

Viser, hvilke varer der er disponible til levering på salgsdokumentet. Du angiver, om rapporten skal vise status på hvert dokument eller på hver salgslinje. Status vil være én af følgende:

Komplet leverance

Dokumentet eller linjen er klar til komplet levering. (Dokumenter, der ikke tager fra lageret, f.eks. kreditnotaer, har altid denne status).

Delvis leverance

Dokumentet eller linjen kan leveres delvist.

Ingen leverance

Ingen varer på dokumentet eller linjen er klar til levering.

Leveret

Dokumentet eller linjen er allerede fuldt leveret.

Når du udskriver rapporten, kan du automatisk få indsat det antal, der kan leveres i feltet Lever (antal) på salgslinjerne. Herefter kan rapporten bruges til at afgøre, hvilke dokumenter der skal bogføres.

Indstillinger

Vis salgslinjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal indeholde en linje for hver salgslinje. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, vil rapporten indeholde én linje for hvert dokument.

Vis reservationsposter: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal indeholde reservationsposter. Reservationsposten udskrives neden under den linje, som der er reserveret varer til. Afkrydsningsfeltet kan kun markeres, hvis du også har markeret afkrydsningsfeltet Vis salgslinje.

Juster lev. antal i ordrelinjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis det antal, der kan leveres skal indsættes automatisk i feltet Lever (antal) på salgslinjerne.

Tip