Åbn vinduet Rammesalgsordre.

Viser rammesalgsordrer. Du kan vælge at udskrive alle rammesalgsordrer eller udvalgte rammesalgsordrer.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af hver rammesalgsordre (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Du kan markere dette afkrydsningsfelt hvis interaktionen skal logføres.

Tip