Åbn vinduet Plukinstruktion.

Viser, hvilke varer der skal plukkes og leveres for en salgsordre. Hvis en vare er monteret efter ordre, indeholder rapporten rækker til de montagekomponenter, der skal plukkes.

Du kan bruge denne rapport som en plukvejledning for medarbejdere med ansvar for at plukke salgsvarer eller montagekomponenter for salgsordren.

Når der genereres en rapport, viser den den aktuelle status for salgsordren. For lagervarer viser den mængder, der er plukket eller leveret. For montage efter ordre-elementer viser den mængder, der er forbrugt, sendt eller leveret.

Bemærk
Denne rapport er ordrespecifik og kan ikke bruges som en konsolideret plukliste for flere ordrer.

Indstillinger

Indstilling Beskrivelse

Antal kopier

Angiver, hvor mange kopier ud over originalen der skal udskrives.

Tip

Se også