Åbn vinduet Opkrævet sales tax.

Viser moms til myndighederne.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Indberetningstype

Vælg en af de disponible rapporttyper for at angive, hvor detaljeret rapporten skal være.

Medtag use tax

Markér afkrydsningsfeltet, hvis der skal indgå skatteposter med skattebeløb af typen importmoms i rapporten.

Tip