Åbn vinduet Kontoskema.

Viser et kontoskema, der kan bruges til at vise finanskontiene på en anden måde end i kontoplanen. F.eks. kan kontoskemaer bruges til at vise nøgletalrapporter.

Du kan bruge tabellen Kolonneformatnavn til at angive, hvilke kolonner der skal med i rapporten. Du kan f.eks. udforme et format til sammenligning af bevægelse og saldo til dato for den samme periode dette år og sidste år. Bemærk, at en udskrevet version af et kontoskema kan vise højst fem kolonner. Hvis der er mere end fem kolonner i et kontoskema, er det kun de første fem, der bliver udskrevet. Når du får vist udskriften, kan du se, hvordan rækker og kolonner udskrives.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kontoskemanavn

Viser navnet på det kontoskema, der skal vises i rapporten.

Kolonneformatnavn

Viser navnet på det kolonneformat, der bruges i rapporten.

Datofilter

Viser, hvilken periode kontoskemaet skal vise bevægelser og saldi for.

Finansbudgetfilter

Indeholder et finanskontobudgetfilter til rapporten.

Omkostningsbudgetfilter

Indeholder et omkostningsbudgetfilter til rapporten.

Koncernvirk.filter

Indeholder et koncernvirksomhedsfilter til rapporten.

Omkostningsstedsfilter

Angiver et filter for dimensionsværdierne i en dimension. Filteret bruger den dimension, du har defineret som Dimension 1 for den analyse, der er valgt i feltet Analysekode. Hvis du ikke har defineret en Dimension 1 for en analyse, er dette felt deaktiveret.

Hvis du vil se en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på feltet.

Kolonneformatnavn

Angiver et filter for dimensionsværdierne i en dimension. Filteret bruger den dimension, du har defineret som Dimension 2 for den analysevisning, der er valgt i feltet Analysekode. Hvis du ikke har defineret en Dimension 2 for en analysevisning, er dette felt deaktiveret.

Hvis du vil se en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på feltet.

Kontoskemanavn

Angiver et filter for dimensionsværdierne i en dimension. Filteret bruger den dimension, du har defineret som Dimension 3 for den analyse, der er valgt i feltet Analysekode. Hvis du ikke har defineret en Dimension 3 for en analyse, er dette felt deaktiveret.

Hvis du vil se en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på feltet.

Vis fejl

Angiver et filter for dimensionsværdierne i en dimension. Filteret bruger den dimension, du har defineret som Dimension 4 for den analyse, der er valgt i feltet Analysekode. Hvis du ikke har defineret en Dimension 4 for en analyse, deaktiveres dette felt.

Hvis du vil se en liste over dimensionsværdier, skal du klikke på feltet.

Omkostningsstedsfilter

Indeholder et omkostningsstedsfilter til rapporten.

Omkostningsemnefilter

Indeholder et omkostningsobjektfilter til rapporten.

Pengestrømsfilter

Indeholder et likviditetsfilter til rapporten.

Vis fejl

Vælg denne indstilling for at angive, at der er en fejl.

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker for at angive, at rapportbeløbene vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Omkostningsemnefilter

Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, angiver det, at den aktuelle rapport med beløbene følger efter en eller flere sider, som beskriver kontoskemaopsætningen. Det vil sige, at de første sider i rapporten viser linjerne, der er defineret i vinduet Kontoskema.

Tip

Se også