Åbn vinduet Finansjournal.

Viser bogførte finanskontoposter, der er sorteret og fordelt i hver journal. Du kan indsætte et filter for at angive, hvilke journalers poster, du vil have vist. Det er vigtigt, at du indsætter et filter; for ellers vil rapporten indeholde en uoverskuelig mængde oplysninger.

Du kan definere rapporten, så den fungerer som en del af bogføringsproces. Dvs. du kan udskrive den, når du bogfører, eller du kan udskrive den senere. Hvis journalen skal udskrives, når kladden er bogført, skal du i kladden klikke på Bogfør og udskriv. Rapporten kan bruges til at dokumentere bogførte poster eller til revision.

Tip