Åbn vinduet Kreditor - kontokort.

Viser detaljerede saldooplysninger med poster for de valgte kreditorer under den valgte periode. Rapporten kan f.eks. bruges i forbindelse med afslutningen på en regnskabsperiode eller ved revision.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta.

Skift side pr. leverandør: Marker afkrydsningsfeltet, hvis hvert kontokort skal starte på en ny side.

Medtag også kreditorer, der kun har saldo: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du også vil have vist poster for kreditorer, der kun har en saldo men ingen bevægelser inden for den valgte periode.

Tip