Åbn vinduet Kreditor - forfaldsoversigt.

Viser en oversigt over skyldige beløb til hver kreditor. De skyldige beløb er opdelt i tre perioder. Du kan angive længden på disse perioder. Desuden er der kolonner med poster før og efter de tre perioder. Rapporten kan f.eks. bruges, når der skal udarbejdes likviditetsanalyser.

Indstillinger

Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder. Indtast f.eks. "1M" for én måned.

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Tip