Åbn vinduet Kreditor - ordrebeholdning.

Viser en oversigt over varer fra alle kreditorer, der er bestilt, men som endnu ikke er leveret. Ordrebeløbet lægges sammen for hver kreditor og for hele oversigten. Rapporten kan f.eks. bruges til at få et kortsigtet overblik over omsætningen eller til at analysere eventuelle leveringsproblemer.

Indstillinger

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Skift side pr. leverandør: Marker afkrydsningsfeltet, hvis oplysningerne om hver kreditor skal starte på en ny side.

Tip