Åbn vinduet Kreditor - købsoversigt.

Viser kreditorterminer for en periode. Rapporten bruges til Told Skat. Du kan vælge kun at medtage kreditorer med køb, der samlet overstiger et minimumsbeløb. Du kan også angive, om rapporten skal vise adresseoplysninger for hver kreditor.

Rapporten er baseret på registrerede køb (RV) fra kreditorposter. Nederst i rapporten vises de samlede rapporterede køb i RV. Totalen er baseret på de kreditorer, du har taget med i rapporten, dvs. de kreditorer, der ligger inden for filtrene i oversigtspanelet Kreditor og har køb, der samlet er større end det beløb, der er angivet i feltet Beløb (RV) større end i oversigtspanelet Indstillinger.

Indstillinger

Beløb (RV) større end: Hvis du angiver et beløb i dette felt, vil rapporten kun indeholde de kreditorer, som du har købt for mere end dette beløb fra inden for de datoer, du har angivet.

Skjul adresseoplysninger: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du ikke vil have, at der skal vises adresseoplysninger for hver kreditor i rapporten.

Tip