Åbn vinduet Momstilpasninger.

Viser de momsposter, der blev bogført og kom med i en finansjournal i forbindelse med en momsdifference.

Rapporten bruges til at dokumentere de justeringer, der er foretaget på momsbeløb, der er beregnet til brug for intern eller intern revision.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis beløb i ekstra rapporteringsvaluta

Marker, hvis rapportbeløb skal vises i ekstra rapporteringsvaluta.

Medtag tilbageførte poster

Marker, hvis rapporten skal medtage tilbageførte poster.

Min. momsdifference

Angiv den minimumsmomsdifference, der skal med i rapporten.

Tip

Se også