Åbn vinduet Kreditor - top 10 liste.

Viser oplysninger om køb fra kreditorerne inden for en valgt periode. Du kan bestemme antallet af kreditorer, der skal med i rapporten.

Kreditorerne sorteres efter beløb, og du kan vælge, om beløbene i rapporten skal sorteres efter køb fra kreditorerne eller efter kreditorernes saldo. Rapporten giver et hurtigt overblik over, hvilke kreditorer du skylder mest eller køber mest hos.

Indstillinger

Vis: Marker én af de to indstillinger for at angive, hvordan rapporten skal sortere kreditorerne: Køb efter købsmængde eller Saldo efter saldo. I begge tilfælde vises de kreditorer med det største beløb først.

Antal: Her kan du vælge, hvor mange kreditorer der skal med i rapporten.

Tip