Åbn vinduet Aldersfordelt gæld.

Viser aldersfordelt gæld. Aldersfordelingen beregnes ud fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller bilagsdatoen, afhængigt af de indstillinger, der er valgt i oversigtspanelet Indstillinger. Du skal angive den dato, som aldersfordelingen skal beregnes ud fra, og du skal angive den periode, som hver kolonne skal indeholde data for. Hvis du lader feltet Udskriv beløb i RV være tomt, opsummeres gælden per valutakode nederst i rapporten.

Indstillinger

Aldersfordelt pr.: Indtast den dato, som aldersfordelingen skal beregnes for.

Aldersfordelt efter: Vælg, om aldersfordelingen skal beregnes fra forfaldsdatoen, bogføringsdatoen eller bilagsdatoen.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder, f.eks. "1M" for én måned.

Udskriv beløb i RV: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis aldersfordelingen per kreditorpost skal vises i rapporten.

Udskriv detaljer: Sæt et flueben i dette felt, hvis du vil have, at rapporten skal vise detaljerede poster, der udgør den totale balance for hver kreditor.

Overskriftstype: Vælg, om kolonneoverskriften for de tre perioder angiver et datointerval eller antallet af dage siden forfaldsdatoen.

Skift side pr. kreditor: Hvis du har valgt to eller flere kreditorer, der skal med i rapporten, skal du markere afkrydsningsfeltet for at udskrive hvert kreditorbeløb på en ny side.

Tip