Åbn vinduet Afstem deb.- og kred.konti.

Viser om visse finanskonti afstemmer balancen på en bestemt dato for den tilsvarende bogføringsgruppe.

Rapporten viser de konti, der medtages i afstemningen af finansbalancen og debitor- eller leverandørbalancen for hver konto. Under hver konto er der en oversigt med subtotaler fra debitor- eller kreditorbalancen. Eventuelle forskelle mellem finansbalancen og debitor- eller kreditorbalancen vises også.

Tip