Åbn vinduet Saldo for regnskabsår.

Viser bevægelser på balancen for udvalgte perioder. Rapporten viser slutsaldoen i slutningen af det foregående regnskabsår for de valgte finanskonti. Det viser også regnskabsår til dato, regnskabsår ved afslutningen af den valgte periode og balancen ved afslutningen af den valgte periode, med undtagelse af ultimoposterne. Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsafslutningen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den første dato i den regnskabsperiode, du vil analysere.

Slutdato

Angiv den sidste dato i regnskabsperioden. Standardværdien for den sidste dato i regnskabsperioden er baseret på den startdato, du angiver. Hvis du f.eks. har angivet startdatoen 01-01-07, og regnskabsperioden er 3 måneder, vil standardslutdatoen være 01-04-07.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, der skal bruges i saldoen.

Indrykningsniveau

Vælg for at angive områdefilteret for de konti, der skal vises eller udskrives. Hvis du f.eks. vælger Indrykningsniveau 1, filtreres der på alle niveau 1-konti fra Fra-sum til Til-sum. Hvis der findes både en Til-sum- og Fra-sum-konto i det valgte område, er det kun Fra-sum, der vises i rapporten.

Vis totaler

Marker for at få vist totaler i slutningen af rapporten. hvis du har valgt Ingen i feltet Indrykningsniveau, og du markerer dette felt, viser rapporten kun bogføringskontotyperne.

Tip