Åbn vinduet Saldosammenlign. - Forr. år.

Viser en oversigt over finanskontiene med oplysninger om den aktuelle periode, saldo i slutningen af perioden, saldoen i samme periode forrige år og saldoen i det foregående år.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den første dato i den regnskabsperiode, du vil analysere.

Slutdato

Angiv den sidste dato i regnskabsperioden. Standardværdien for den sidste dato i regnskabsperioden er baseret på den startdato, du angiver. Hvis du f.eks. har angivet startdatoen 01-01-07, og regnskabsperioden er 3 måneder, vil standardslutdatoen være 01-04-07.

Forrige startdato

Angiv den første dato i den forrige regnskabsperiode, du vil sammenligne med.

Forrige slutdato

Angiv den sidste dato i den forrige regnskabsperiode, du vil sammenligne med.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, der skal bruges i saldoen.

Indrykningsniveau

Det indrykningsniveau, du vælger her, angiver områdefilteret for de konti, der skal vises eller udskrives. Hvis du f.eks. vælger Indrykningsniveau 1, filtreres der på alle niveau 1-konti fra Fra-sum til Til-sum. Hvis der findes både en Til-sum- og Fra-sum-konto i det valgte område, er det kun Fra-sum, der vises i rapporten.

Tip