Åbn vinduet Råbalance efter periode.

Viser primosaldoen efter finanskonto, bevægelserne i den valgte periode for måned, kvartal eller år og den resulterende ultimosaldo.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den første dato i den regnskabsperiode, du vil analysere.

Afrundingsfaktor

Vælg en afrundingsfaktor, der skal bruges i saldoen.

Indrykningsniveau

Det indrykningsniveau, du vælger, angiver områdefilteret for de konti, der skal vises eller udskrives. Hvis du f.eks. vælger Indrykningsniveau 1, filtreres der på alle niveau 1-konti fra Fra-sum til Til-sum. Hvis der findes både en Til-sum- og Fra-sum-konto i det valgte område, er det kun Fra-sum, der vises i rapporten.

Tip