Åbn vinduet Købsdokument - kontrol.

Viser købsordrer, fakturaer eller kreditnotaer til test, før du bogfører dem. Det kontrolleres, om der mangler bogføringsdatoer, om der er noget at bogføre, osv.

Indstillinger

Bogf. af ordre/kreditnota: I dette felt kan du angive, om de dokumenter, der behandles, skal bogføres som modtaget/leveret, som faktureret eller som modtaget/leveret og faktureret. Marker afkrydsningsfelterne ud for de ønskede indstillinger.

Vis dimensioner: Marker feltet, hvis dimensionsoplysninger for kladdelinjerne skal medtages i rapporten.

Vis varegebyrtildeling: Marker feltet, hvis rapporten skal vise de varegebyrer, som købsdokumentet har fået tildelt.

Tip