Åbn vinduet Købsrekvisition.

Viser købsrekvisitioner. Du kan udskrive alle købsrekvisitioner eller udvalgte købsrekvisitioner.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af rekvisitionen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Arkiver dokument Marker feltet, hvis dokumentet skal arkiveres.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Tip