Åbn vinduet Køb - faktura.

Viser købsfakturaer. Du kan enten udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, efter de er bogført.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, medtages alle posterne i rapporten.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af købsfakturaen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Tip