Åbn vinduet Køb - følgeseddel.

Viser købsleverancer. Du kan udskrive følgesedler for alle leverancer eller udvalgte leverancer, efter at de er bogført. Leverancerne kan udskrives samtidig med levering og/eller fakturering eller efterfølgende, men aldrig før de er blevet bogført.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af købsleverancen (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Vis rettelseslinjer: Hvis du markerer feltet, vises rettelseslinjer til mængdebogføring i rapporten.

Tip