Åbn vinduet Disp. købsreservation.

Viser hvilke varer der er disponible til levering på købsdokumenter, f.eks. kreditnotaer. Du angiver, om rapporten skal vise status på hvert dokument eller på hver købslinje. Status vil være én af følgende:

Komplet leverance

Dokumentet eller linjen er klar til komplet levering. Dokumenter, der ikke tager fra lageret, f.eks. købsordrer, har altid denne status.

Delvis leverance

Dokumentet eller linjen kan leveres delvist.

Ingen leverance

Ingen varer på dokumentet eller linjen er klar til levering.

Leveret

Dokumentet eller linjen er allerede fuldt leveret.

Når du udskriver rapporten, kan du automatisk få indsat det antal, der kan leveres, i feltet Modtag (antal) på købslinjerne. Feltet Modtag (antal) viser leveringsantallet på købskreditnotaer eller negative købsordrelinjer. Derefter kan rapporten bruges til at afgøre, hvilke dokumenter der skal leveres.

Indstillinger

Vis købslinjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal indeholde en linje for hver købslinje. Hvis du ikke markerer afkrydsningsfeltet, vil rapporten indeholde én linje for hvert dokument.

Vis reservationsposter: Marker afkrydsningsfeltet, hvis rapporten skal indeholde reservationsposter. Reservationsposten udskrives neden under den linje, som der er reserveret varer til. Du kan kun markere dette afkrydsningsfelt, hvis du også har markeret afkrydsningsfeltet Vis købslinjer.

Juster modtag. antal i ordrelinjer: Når du udskriver rapporten, kan du automatisk få indsat det antal, der kan leveres, i feltet Modtag (antal) på købslinjerne. Feltet Modtag (antal) viser leveringsantallet på købskreditnotaer eller negative købsordrelinjer.

Tip