Åbn vinduet Rammekøbsordre.

Viser rammekøbsordrer: Du kan vælge at udskrive alle eller udvalgte rammekøbsordrer.

Indstillinger

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af hver rammekøbsordre (ud over originalen) som skal udskrives.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften kun skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker dette felt, hvis interaktionen skal logføres.

Tip