Åbn vinduet Kreditor - betalingskvittering.

Du kan bruge rapporten Kreditor - betalingskvittering til at få vist de kreditorposter, hvor betaling er registreret. Rapporten er udformet som en kvittering.

Du kan angive finanskladdetypen, så rapporten udskrives automatisk, når du bogfører og udskriver en kassekladde. Hvis du vil indstille en finanskladdetype til automatisk at udskrive kvitteringen, skal du angive rapport-id'et (411) i feltet Kreditormodt. - rapport-id i finanskladdetypen.

Tip