Åbn vinduet Køb - forudbetalingsdokument - kontrol.

Du kan bruge rapporten Køb - forudbetalingsdokument - kontrol til at kontrollere købsforudbetalingsordrer eller kreditnotaer, før du bogfører dem. Det kontrolleres, om der mangler bogføringsdatoer, om der er noget at bogføre, osv.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Hvis du ikke angiver nogen filtre, tages alle dine poster med i rapporten.

Fanen Indstillinger

Bogf. af ordre/kreditnota: I dette felt kan du angive, om de dokumenter, der behandles, skal bogføres som modtaget/leveret, som faktureret eller som modtaget/leveret og faktureret. Marker afkrydsningsfelterne ud for de ønskede indstillinger.

Vis dimensioner: Marker feltet, hvis dimensionsoplysninger for kladdelinjerne skal medtages i rapporten.

Vis varegebyrtildeling: Marker feltet, hvis rapporten skal vise de varegebyrer, som købsdokumentet har fået tildelt.

Tip