Åbn vinduet Likviditet.

Viser en likviditetsoversigt, som er baseret på tilgodehavender hos debitorer og skyldige beløb hos kreditorer.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den dato, hvor rapportperioden skal begynde.

Antal perioder

Indtast hvor mange perioder der skal vises.

Periodelængde

Angiv, hvor længe hver periode skal vare. For eksempel 1U = 1 uge, 1M = 1 måned.

Tip