Åbn vinduet Intrastat - kontrolliste.

Viser en kontrolliste, som du kan bruge til at finde eventuelle fejl inden udskrivningen, og den kan også bruges som dokumentation for, hvad der bliver udskrevet. Du kan udskrive den hver gang, du sender en diskette til skattemyndighederne.

Du kan bruge rapporten til at kontrollere intrastatkladden, før du starter kørslen Intrastat - dan diskette TS.

Denne rapport skal bruges i forbindelse med rapportering til Intrastat. Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Du skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i dit land/område hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Vis kladdelinjer fra Intrastat

Hvis du markerer dette felt, viser rapporten detaljerede oplysninger fra kladdelinjerne. Hvis du ikke markerer dette felt, vises kun de oplysninger, der skal rapporteres til skattemyndighederne, og ikke linjerne i kladden.

Tip

Se også