Åbn vinduet Kontakt - følgebrev.

Viser følgebreve til at sende til en eller flere af dine kontaktpersoner. Du kan få adgang til denne rapport fra vinduet Kontaktkort.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Tekst

Indtast den tekst, der skal stå på følgebrevet.

Kommentarer

Marker et afkrydsningsfelt for at få vist bemærkningen med et flueben på følgebrevet. Du kan også indtaste din egen kommentar.

Log interaktion

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil logge interaktionen.

Tip

Se også